Ο σπόρος έπεσε το 1952. Από αυτόν φύτρωσε η εταιρεία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ, σε μια ελληνική γη που είχε ανάγκη για οράματα, δημιουργία, νέους προσανατολισμούς, σταθερότητα και συλλογική δράση.

Η σπορά φαίνεται ότι έγινε σωστά. Οι ρίζες έπιασαν στο χώμα. Ο καρπός ήρθε γρήγορα. Οι ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ γνώρισαν επιτυχία και ανταπόκριση που τους επέτρεψε να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανοδική τροχιά.