Η ΚΑΠΟΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Τροφίμων και Ποτών είναι εγκατεστημένη στη Μαγούλα Ρίου Πατρών σε ιδιόκτητη έκταση 25.000 τ.μ. με αποθηκευτικούς χώρους 11.000 τ.μ. και δραστηριοποιείται εμπορικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Η εταιρίας μας παρέχει υπηρεσίες συλλογής και συσκευασίας για όλες τις μονάδες αποθήκευσης (παλέτα, κιβώτιο, τεμάχιο).
Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ανασυσκευασίες, επικόλληση ετικετών κλπ).
Διαθέτουμε και εφαρμόζουμε σύστημα WMS με τερματικά scanners και διασφαλίζουμε την ακρίβεια των αποθεμάτων ανά εταιρεία, διενεργώντας τακτικές κυκλικές απογραφές και μόνιμο έλεγχο εξερχομένων παραγγελιών πριν τη φόρτωση.

H εταιρεία μας διαχειρίζεται επιστροφές πελατών και έχει τη δυνατότητα προώθησης αποθεμάτων ενημερώνοντας τους πελάτες και τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Επίσης μπορούμε να παρέχουμε στοιχεία ιχνηλασιμότητας σχετικά με τις παραδόσεις στους πελάτες( χρόνος λήψης και εκτέλεσης παραγγελίας, αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης).